ntp
Konfiguracja klienta NTP pod systemem windows 2000, windows xp:
Z lini poleceń ustawiamy docelowy serwer NTP: net time /setsntp:ntp.man.koszalin.pl, a następnie po uruchomieniu services.msc wybieramy usługę: Usługa Czas systemu Windows, jako typ uruchomienia wybieramy: automatyczny, a jako parametry uruchomienia: -period 0 (korekcja czasu raz dziennie).
Przydatne polecenia:
net time /querysntp
w32tm -v

Konfiguracja klienta NTP pod systemem unix, linux:
Oprogramowanie dostępne jest na stronie http://ntp.isc.org/bin/view/Main/SoftwareDownloads.

tar -xzvf nazwa pakietu
./configure
make
make install


Przed uruchomieniem demona xntpd należy stworzyć w katalogu /etc plik konfiguracyjny ntp.conf.
Następnie uruchamiamy program ntpdate nazwa_serwera, który odczyta dokładny czas:
./ntpdate ntp.man.koszalin.pl
Oczywi¶cie użytkownik, który wydaje te polecenie musi mieć uprawnienia administratora.
Dobrze jest kilka razy wykonać polecenie ntpdate, wówczas po uruchomieniu demona xntpd komputery szybciej osi±gn± stan synchronizacji.
Uruchamiamy demona xntpd.
Jeżeli wyst±pi± jakie¶ problemy program można uruchomić z opcj± -d, która spowoduje pracę demona w trybie ¶ledzenia.
© 2oo4-2oo6 CI WEiI